الف) بر اساس نوع صفحه ی گاز: 

۱_گاز توکار صفحه ای شیشه ای

http://uupload.ir/files/qhlf_untitled-1.jpg

۲_گاز توکار صفحه ای استیل

http://uupload.ir/files/gndn_untitled-1.jpg
۳_گاز توکار صفحه ای شیشه استیل

http://uupload.ir/files/9152_untitled-1.jpg
۴_گاز توکار صفحه ای سرامیکی

http://uupload.ir/files/n4e_untitled-1.jpg

ب) بر اساس پهنای محل نصب :
۱_کابینت ها با پهنای ۵۵ سانتی متر و بیشتر


۲_کابینت با عرض ۵۰ سانتی متر