پرداخت آنلاین

پرداخت وجه در سایت تنها توسط روش پرداخت کارت به کارت و با هماهنگی پستیبانی انجام می شود همچنین وجه پرداخت شده قابل استرداد است.

شماره های تماس با پشتیبانی: ۰۳۱۵۳۵۴۳۸۶۵ و ۰۹۱۳۲۲۰۹۰۰۵ و ۰۹۱۳۲۲۰۷۸۴۵

پرداخت ناموفق بوده است چه کنم؟

در صورتی که پرداخت توسط سایت ناموفق اعلام شود از حساب بانکی شما وجه کاسته نمی شود اما در صورتی که وجه از حساب بانکی شما کاسته شده باشد پس از ۴۸ ساعت توسط سیستم بانکی شاپرک به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.

وجه از حساب کم شد ولی پرداخت ناموفق بود چرا؟

در صورتی که پرداخت توسط سایت ناموفق اعلام شود از حساب بانکی شما وجه کاسته نمی شود اما در صورتی که وجه از حساب بانکی شما کاسته شده باشد پس از ۲۴ ساعت توسط سیستم بانکی شاپرک به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود.
اگر همچنان وجه به حساب شما بازگشت داده نشده است با ما تماس بگیرید و شماره پیگیری تراکنش را اعلام کنید

ارسال سفارش ها

سفارشات در شهر های اصفهان، بهارستان، شهرضا، دهاقان و سپاهان شهر به صورت رایگان است و در مابقی شهر ها توسط شما مشخص می شود که آیا توسط تیپاکس ارسال شود و یا توسط باربری بین شهری.

هزینه ی تیپاکس چگونه پرداخت می شود؟

هزینه ی تیپاکس توسط مشتری پرداخت می شود و در هنگام تحویل مرسوله دریافت می شود

هزینه ی باربری چگونه پرداخت می شود؟

هزینه ی باربری توسط مشتری پرداخت می شود و در هنگام تحویل مرسوله دریافت می شود